XXXVII Wojewódzki Konkurs Recytatorski Poezji Polskiej i Śpiewanej – Eliminacje Miejskie

10 MARCA 2020 | START: 10:00 | PZS | UL. ŁĄKOWA 36/38


Eliminacje miejskie XXXVII Wojewódzkiego Konkursu Recytatorskiego Poezji Polskiej i Śpiewanej odbędą się w Redzie 10 marca 2020.

Przesłuchania rozpoczną się o godzinie 10:00 w Powiatowym Zespole Szkół w Redzie (ul. Łąkowa 36/38).
Karty zgłoszeń prosimy nadsyłać na adres Fabryki Kultury w Redzie, do dnia 3 marca 2020, mailem bądź osobiście.

PROGRAM PRZESŁUCHAŃ XXXVII Konkurs Recytatorski Poezji Polskiej 10.03.2020, Reda

Według regulaminu: 1 uczestnik ma 6 minut na wykonanie obu utworów.

PONIŻSZE GODZINY SĄ ORIENTACYJNE

KLASY I-III – 10:00-11:00  /  10 UCZESTNIKÓW x 6 MINUT = 60 MINUT KLASY IV – VI  11:00-12:00 / 10 UCZESTNIKÓW x 6 MINUT = 60 MINUT KLASY VII – VIII  12:00-12:30  / 5 UCZESTNIKÓW x 6 MINUT = 30 MINUT  KLASY VII – VIII  12:00-12:30  / 5 UCZESTNIKÓW x 6 MINUT = 30 MINUT POEZJA ŚPIEWANA  – 12:30-12:40 / 1 UCZESTNIK x 6 MINUT = 6 MINUT   

12:40-13:00 OBRADY JURY

13:00-13:15 WRĘCZENIE NAGRÓD I ZAKOŃCZENIE KONKURSU

Szkoły typują maksymalnie po dwóch recytatorów w każdej kategorii wiekowej. W kategorii poezji śpiewanej dopuszczalne są 3 zgłoszenia. (Zgodnie z pkt. 3 regulaminu).

KARTA ZGŁOSZENIA DO POBRANIA


Konkurs jest drugim stopniem eliminacji prowadzących ostatecznie do udziału w Wojewódzkim Konkursie Recytatorskim Poezji Polskiej, organizowanym przez Młodzieżowy Dom Kultury w Sopocie oraz Stowarzyszenie Inicjatyw Twórczych „Przystań” w Sopocie.

Eliminacje powiatowe odbędą się 26 marca 2020r. w Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie (organizator – PZPOW w Wejherowie, tel. 58 672 45 92).

Skip to content