II FORUM MAŁEJ KULTURY | 2017

PATRONAT HONOROWY
– MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO – MIECZYSŁAW STRUK
– STAROSTA WEJHEROWSKI – GABRIELA LISIUS
– URZĄD MIASTA REDY
– STAROSTWO POWIATOWE W TCZEWIE
– dr KAZIMIERZ PLOCKE – POSEŁ NA SEJM RP

KARTA ZGŁOSZENIA (.doc) | KARTA ZGŁOSZENIA (.pdf)

II Forum Małej Kultury na facebooku >>

14 marca 2017 po raz kolejny Fabryka Kultury gościła przedstawicieli instytucji kultury z województwa pomorskiego z miejscowości do 50 tysięcy mieszkańców.

II Forum Małej Kultury jest kontynuacją spotkań lokalnych instytucji kultury z ich partnerami. W tym roku byli to przedstawiciele administracji samorządowej.

Głównym tematem tegorocznego spotkania było określenie zakresu współpracy organizatora i instytucji kultury. Pan Piotr Wieczorek – prowadzący Forum zapoznał uczestników z formalnymi oraz finansowymi aspektami, które obowiązują zarówno organizatora, jak i instytucje kultury. Omówiono także kwestię chaosu kompetencji. Podczas panelu uczestnicy w formie interaktywnych warsztatów planowali organizację imprez kulturalnych. Wzięli także udział w dyskusji na temat zarządzania  ryzykiem w działalności instytucji kultury.

Gościem specjalnym był Pan Jacek Thiel, który przedstawił szerokie spektrum możliwości współpracy administracji samorządowej i instytucji kultury w zakresie promocji lokalnej.

Jednym z ważniejszych punktów programu były przerwy. Ten czas służył do wymiany kontaktów, doświadczeń oraz planowania współpracy międzysektorowej i między instytucjami kultury.

Podczas tegorocznej edycji można było nabyć publikację „Społeczne, prawne i administracyjne aspekty rozwoju kultury”, która składa się z artykułów napisanych przez prelegentów, organizatorów i uczestników pierwszego Forum.

Współorganizatorem Forum jest Fundacja PIK, która zrealizowała wydarzenie w ramach projektu R.E.D.A. RAZEM dofinansowanego ze środków Gminy Miasto Reda.

Bardzo dziękujemy wszystkim uczestnikom FORUM, także za bardzo pozytywne opinie i motywację do organizowania kolejnych edycji.