O Nas

Fabryka Kultury – jest publiczną instytucją kultury o lokalnym zasięgu działań.
Zgodnie ze statutem Fabryka Kultury w Redzie realizuje zadania w dziedzinie tworzenia i upowszechniania, ochrony kultury oraz edukacji, turystki i promocji Gminy Miasto Reda.

Fabryka Kultury jako instytucja o charakterze publicznym w swoich celach statutowych zapewnia rozwój działań artystycznych o charakterze profesjonalnym i amatorskim – wspiera działalność zespołów folklorystycznych, muzycznych, tanecznych i teatralnych, poprzez organizowanie imprez kulturalnych, rozrywkowych oraz edukacji i animacji kulturalnej.

Fabryka realizuje swoje cele poprzez współpracę z samorządem lokalnym, instytucjami edukacyjnymi, instytucjami kulturalnymi, a także organizacjami pozarządowymi.

Fabryka Kultury w Redzie rozpoczął działalność 1 października 2013r., dzięki podpisaniu przez radnych uchwały nr XXXVII/394/2013 z dnia 28 sierpnia 2013r. Miało to miejsce podczas obrad XXXVII sesji Rady Miejskiej w Redzie. Z dniem 28 października 2013r. powołano dyrektora Fabryki Kultury, którym w drodze konkursowej został Tomasz Wiśniewski.

Nowa siedziba Fabryki Kultury mieści się w starej wymiennikowni Miejskiego Przedsiębiorstwa Ciepłowniczo-Komunalnego „Koksik” i została nazwana Fabryką Kultury.

W 2019 roku rozpoczęliśmy pracę nad przebudową i rozbudową siedziby, która obejmować będzie dodatkowe pomieszczenia biurowe i magazynowe oraz nową, większą salę widowiskową.

W tym też roku decyzją Rady Miejskiej zmieniliśmy nazwę z Miejskiego Domu Kultury na Fabrykę Kultury.

Nowa siedziba Fabryki Kultury mieści się w starej wymiennikowni Miejskiego Przedsiębiorstwa Ciepłowniczo-Komunalnego „Koksik”.

PRACOWNICY

Dyrektor – Tomasz Wiśniewski
Kierownik ds. kultury – Dorota Dobrzyńska
Główna księgowa – Aleksandra Piepiórka
Księgowa – Agnieszka Patuszyńska
Specjalista ds. organizacji imprez – Maria Pilanowska
Referent ds. kultury – Justyna Bieńkowska
Pracownik administracyjno-biurowy – Monika Kolak
Referent ds. kultury – Daniel Grunwald
Referent ds. kultury – Anna Kososka
Referent ds. kultury – Aleksandra Romanowska
Technik sceny – Bartek Łapczuk
Technik sceny – Adam Wysocki

INSTRUKTORZY:

Joanna Gessler - warsztaty kreatywne
Aleksandra Szwarc - rysunek studyjny/malarstwo
Sławek Podwojski - warsztaty filmowe/fotografia
Aleksandra Radzimińska - ceramika RA Studio
Piotr Zygmunt - koło szachowe "Hetman Reda"
Małgorzata Bieszke - robotyka
Dorota Pacek - szkoła tańca Deepside Studio
Małgorzata Cudziło - tai chi
Mateusz Zielke - dyrygent Redzkiej Orkiestry Dętej
Marta Piasecka - biały śpiew
Tomasz Pawłowski - perkusja
Muzyczny starter - gitara
Piotr Klemeński - chór miejski
Marek Czarnowski - Modraki/Redzanie
Maria Julke - teatr 50+
Mariusz Babicki - teatr dzieci i młodzież