O Nas

Fabryka Kultury – jest publiczną instytucją kultury o lokalnym zasięgu działań.
Zgodnie ze statutem Fabryka Kultury w Redzie realizuje zadania w dziedzinie tworzenia i upowszechniania, ochrony kultury oraz edukacji, turystki i promocji Gminy Miasto Reda.

Fabryka Kultury jako instytucja o charakterze publicznym w swoich celach statutowych zapewnia rozwój działań artystycznych o charakterze profesjonalnym i amatorskim – wspiera działalność zespołów folklorystycznych, muzycznych, tanecznych i teatralnych, poprzez organizowanie imprez kulturalnych, rozrywkowych oraz edukacji i animacji kulturalnej.

Fabryka realizuje swoje cele poprzez współpracę z samorządem lokalnym, instytucjami edukacyjnymi, instytucjami kulturalnymi, a także organizacjami pozarządowymi.

Fabryka Kultury w Redzie rozpoczął działalność 1 października 2013r., dzięki podpisaniu przez radnych uchwały nr XXXVII/394/2013 z dnia 28 sierpnia 2013r. Miało to miejsce podczas obrad XXXVII sesji Rady Miejskiej w Redzie. Z dniem 28 października 2013r. powołano dyrektora Fabryki Kultury, którym w drodze konkursowej został Tomasz Wiśniewski.

Nowa siedziba Fabryki Kultury mieści się w starej wymiennikowni Miejskiego Przedsiębiorstwa Ciepłowniczo-Komunalnego „Koksik” i została nazwana Fabryką Kultury.

W 2019 roku rozpoczęliśmy pracę nad przebudową i rozbudową siedziby, która obejmować będzie dodatkowe pomieszczenia biurowe i magazynowe oraz nową, większą salę widowiskową.

W tym też roku decyzją Rady Miejskiej zmieniliśmy nazwę z Miejskiego Domu Kultury na Fabrykę Kultury.

Nowa siedziba Fabryki Kultury mieści się w starej wymiennikowni Miejskiego Przedsiębiorstwa Ciepłowniczo-Komunalnego „Koksik”.

PRACOWNICY:

Dyrektor – Tomasz Wiśniewski
Kierownik ds. kultury  – Monika Kolak
Główna księgowa – Aleksandra Piepiórka
Księgowa – Agnieszka Patuszyńska
Specjalista ds. projektów – Iwona Wielińska Fołta
Specjalista ds. organizacji imprez – Maria Leśniak
Specjalista ds. organizacji imprez – Anna Konieczna
Referent ds. kultury – Justyna Bieńkowska
Pracownik administracyjno-biurowy – Emilia Jamróz
Pracownik administracyjno-biurowy – Natalia Młodak
Pracownik administracyjno-biurowy – Dominika Skowrońska
Referent ds. kultury – Anna Kososka
Technik sceny – Adam Wysocki
Technik sceny – Radosław Bodzoń
Technik sceny – Adrian Stromski
Technik sceny – Sebastian Zelkowski

INSTRUKTORZY:

Joanna Gessler – warsztaty kreatywne
Aleksandra Szwarc – rysunek studyjny/malarstwo
Aleksandra Radzimińska – ceramika RA Studio
Piotr Zygmunt – koło szachowe „Hetman Reda”
Dorota Pacek – szkoła tańca Deepside Studio
Małgorzata Cudziło – tai chi
Marta Piasecka – biały śpiew
Muzyczny starter – gitara
Piotr Klemeński – Miejski Chór Kameralny
Marek Czarnowski – Redzanie
Piotr Biedroń- Grupa Teatralna Reda
Piotr Bulman – Teatr Sufler
Weronika Korthals – Grupa wokalna La Via Voice/Norda Kids
Robert Jop – Fotografia