PLAKATOWANIE

Zgodnie z Uchwałą Nr XXVIII/299/2017 Rady Miejskiej w Redzie w sprawie Regulaminu umieszczania materiałów informacyjnych na słupach i tablicach ogłoszeniowych stanowiących własność Gminy Miasto Reda wyłączność plakatowania stoi po stronie Fabryki Kultury w Redzie, będącym ich administratorem.


CAŁY SŁUP 250 PLN BRUTTO
1 OBRĘCZ
86 PLN BRUTTO

1 SZTUKA (B2) – 12 zł (2 tygodnie)

sprawdź lokalizację słupów /

Nr konta:  83 1160 2202 0000 0002 5333 8963

W TYTULE PRZELEWU – NUMER RACHUNKU

Fabryka Kultury w Redzie
ul. Łąkowa 59A
84-240 Reda

NIP: 588 240 11 74
Regon: 221961040


TREŚĆ UCHWAŁY:

  1. Uchwała nr XXVIII/299/2017 Rady Miejskiej w Redzie z dn. 29 marca 2017r. w sprawie Regulaminu umieszczania materiałów informacyjnych na słupach i tablicach ogłoszeniowych stanowiących własność Gminy Miasto Reda (.pdf)

Osoby rozklejające plakaty/ulotki samowolnie na redzkich słupach informujemy, iż Kodeks Wykroczeń stanowi:

Art. 63a. § 1. Kto umieszcza w miejscu publicznym do tego nieprzeznaczonym ogłoszenie, plakat, afisz, apel, ulotkę, napis lub rysunek albo wystawia je na widok publiczny w innym miejscu bez zgody zarządzającego tym miejscem, podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny.

§ 2. W razie popełnienia wykroczenia można orzec przepadek przedmiotów stanowiących przedmiot wykroczenia oraz nawiązkę w wysokości do 1 500 złotych lub obowiązek przywrócenia do stanu poprzedniego.