ROZBUDOWA

FABRYKA KULTURY BĘDZIE ROZBUDOWANA!

Dotychczasowy przebieg prac:

Dnia 25 kwietnia 2019 roku została podpisana umowa na rozbudowę Miejskiego Domu Kultury w Redzie. Wykonawcą inwestycji jest wyłoniona w przetargu firma M-INVEST z Kiełpina.

Starania dotyczące rozbudowy trwały już od ponad dwóch lat. Poprzedziło je sporządzenie projektu budowlanego w roku 2016. Uzyskano wówczas pozwolenie na budowę w Starostwie Powiatowym. Starosta Wejherowski zatwierdził projekt budowlany i udzielono pozwolenia na budowę obejmującą przebudowę i rozbudowę budynku Miejskiego Domu Kultury w Redzie.

Prace nad inwestycją będą trwały 10 miesięcy i obejmą dobudowanie nowej, większej sali widowiskowej, nowe pomieszczenia biurowe oraz zwiększenie części magazynowej.

  • środki finansowe Ministra w całości 328 000 PLN
  • całkowity koszt inwestycji: 1 635 850,00 zł
     

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury