2024 REDZKIE INICJATYWY 2.0


W dniu 19 czerwca w drodze jawnego głosowania wyłoniliśmy 6 Inicjatyw w ramach Programu Narodowego Centrum Kultury: Dom Kultury + Edycja 2024.

PODRÓŻ NA SZMARAGDOWĄ WYSPĘ

NIEZŁE ZIÓŁKO

JESIENNE WARSZTATY SZYDEŁKOWE

WARSZTATY TAŃCA K-POP DLA MŁODZIEŻY

POŁĄCZENI SZTUKĄ – W ŚWIECIE LUDZI I ZWIERZĄT

BITWA O ZŁOTY WINYL

Projekty będą organizowane w okresie między 30 lipca a 14 listopada 2024 r.

Dziękujemy za wszystkie zgłoszenia, a zwycięzcom gratulujemy.


Dzięki udziale w Programie Dom Kultury + Inicjatywy lokalne Edycja 2024  Narodowego Centrum Kultury możemy przedstawić Państwu raport z diagnozy potrzeb i zasobów kulturalnych mieszkańców Redy:

Zapoznaj się z wynikami raportu >>>


Jest nam niezmiernie miło zaprosić wszystkich Państwa – mieszkańców Redy, do udziału w projekcie „Redzkie inicjatywy 2.0” Narodowego Centrum Kultury Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne.

Do końca czerwca zaprosimy Was do udziału w wielu warsztatach, spotkaniach, animacjach dla dzieci, rodziców, młodzieży i starszych. Spotkacie nas – pracowników Fabryki Kultury w Parku Miejskim, i oczywiście w samej Fabryce Kultury przy ul. Łąkowej 59A.

Już od 18.03. będziecie mogli, od progu naszego budynku, spotkać nasze kolorowe karteczki, pisaki i kredki. A przy recepcji czeka nie tylko kawa i herbata w naszej kawiarence, ale też kreatywne i artystyczne niespodzianki. Zapraszamy do twórczej sfery w Fabryce Kultury.

Spotkamy się z Wami podczas wydarzeń plenerowych – Pikniku Europejskim w środę 1 maja i 1 czerwca, podczas Dnia Dziecka.

W maju  i czerwcu będziemy czekać na Wasze „Redzkie inicjatywy 2.0” – pomysły na realizację wydarzeń i działań kulturalnych, organizowanych przez mieszkańców Redy. Zorganizujemy spotkanie – warsztaty dla osób zainteresowanych przeprowadzeniem własnej inicjatywy kulturalnej. Zapewnimy wsparcie przy planowaniu i organizacji Waszych inicjatyw.

Mieszkańcy miasta pomogą nam wybrać najbardziej interesujące kulturalne pomysły na działania i wydarzenia.

Celem strategicznym programu dotacyjnego jest inicjowanie działań służących wzmocnieniu zaangażowania domów kultury w życie społeczności lokalnej, odkrywaniu i rozwijaniu potencjału i kapitału kulturowego jej członków oraz kulturotwórczych zasobów społeczności.

Program skierowany jest do domów kultury, które gotowe są prowadzić nowatorskie działania animacyjne projektowane w oparciu o przeprowadzoną wcześniej diagnozę i poddane ewaluacji, a ukierunkowane na bezpośrednią i bliską współpracę z przedstawicielami społeczności lokalnej. Główny nacisk programu położony jest na nawiązywanie przez dom kultury stałych relacji z mieszkańcami miejscowości, na terenie których działa. Odkrywanie talentów i wzmacnianie potencjału społecznego ma owocować stworzeniem wspólnych projektów na rzecz społeczności lokalnych i przestrzeni publicznej.

Działania podejmowane przy realizacji zadań mają służyć przede wszystkim: inicjowaniu nowych praktyk w zarządzaniu instytucją kultury, odkrywaniu i pobudzaniu aktywności społecznej, wspomaganiu rozwoju kapitału społecznego i kulturowego, a także poznawaniu nowych możliwości współpracy z mieszkańcami. Jednym z oczekiwanych efektów Programu jest wzmocnienie roli domu kultury jako miejsca otwartego, wspólnego dla wszystkich mieszkańców.