STREET ART

W roku 2011 Dział Kultury Miejskiego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji (ówczesna „komórka” kulturalna Redy) prowadzony wówczas przez Paulinę Piotrowską reaktywował street art w Redzie. Spowodowane to było chęcią odnowienia strasznie wyglądającego w owym czasie tunelu prowadzącego na perony SKM i PKP, ochrzczonego nawet przez lokalną prasę jako „tunel strachu”. Tak wyglądał tunel przed artystyczną ingerencją:

Dzięki zdobyciu funduszy na farby (UM Reda) oraz sponsora (Castoramy z Rumi) udało się przygotować zaplecze techniczne dla artystów i amatorów, którzy tunel wymalowali za pomocą różnych technik – graffiti, muralu oraz szablonu.
W latach kolejnych został ozdobiony muralami i graffiti nowopowstały tunel pod torami (w kierunku ulicy Gniewowskiej), powstała też instalacja artystyczna Kolorowe Drzewo (ul. Pucka, za strażą pożarną).