I FORUM MAŁEJ KULTURY | 2016

19 kwietnia 2016


PATRONAT HONOROWY
– MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO – MIECZYSŁAW STRUK
– STAROSTA WEJHEROWSKI – GABRIELA LISIUS
– URZĄD MIASTA REDY
– STAROSTWO POWIATOWE W TCZEWIE
– dr KAZIMIERZ PLOCKE – POSEŁ NA SEJM RP

I FORUM MAŁEJ KULTURY

w dniu 19 kwietnia 2016 roku

Miejski Dom Kultury w Redzie zaprasza instytucje kultury i organizacje pozarządowe,

które współuczestniczą w kreowaniu oferty kulturalnej Pomorza w miejscowościach

do 50 000 mieszkańców.

I Forum Małej Kultury jest inauguracją cyklicznych spotkań „małej kultury” – lokalnych instytucji

kultury, organizacji NGO oraz ich partnerów.

Głównym celem Forum w roku 2016 jest nawiązanie bezpośrednich kontaktów w pomorskim

środowisku kulturalnym.

Organizacja Forum w Redzie jest odpowiedzią na potrzebę nawiązania współpracy w małych

ośrodkach kultury, promujących działalność kulturalną i artystyczną poza terenem Metropolii

i ośrodków kultury dużych aglomeracji.

Mamy podobne problemy, potrzeby, a także możliwości realizacji zadań statutowych.

Bezpośredni kontakt pozwoli nam zintegrować środowisko lokalnej kultury i zwiększyć możliwości

poprzez wspólne działanie.

Udział w I Forum Małej Kultury jest bezpłatny.

Do zaproszenia dołączamy program I Forum Małej Kultury oraz Kartę Zgłoszenia.

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc proszę o zgłoszenia maksymalnie 2 przedstawicieli

jednej instytucji.

Karty zgłoszeń proszę odsyłać w wersji elektronicznej na adres: mdk@reda.pl

w temacie maila wpisując: “FORUM ZGŁOSZENIE – Imię i nazwisko”.

W razie pytań prosimy o kontakt mailowy: mdk@reda.pl.

KARTA ZGŁOSZENIA (.pdf) | KARTA ZGŁOSZENIA (.doc)

Organizatorzy I Forum Małej Kultury zapraszają do udziału.

www.mdk.reda.pl | www.gsw.gda.pl | www.fundacjapik.org.pl | www.ieti.pl