FORUM MAŁEJ KULTURY W REDZIE

Forum Małej Kultury, czyli redzkie, cykliczne spotkania z kulturą i innymi sektorami.
W roku 2016 były to organizacje pozarządowe (NGO), w 2017 przedstawiciele administracji samorządowej (JST), w 2018 spotkamy się z sektorem oświaty i szeroko rozumianej edukacji (23 marca 2018).

Forum to spotkania przedstawicieli instytucji kultury z województwa pomorskiego z miejscowości do 50 000 mieszkańców,
odbywają się w Fabryce Kultury w Redzie, siedzibie organizatora. Udział w Forum jest bezpłatny.

Cele Forum Małej Kultury to aktywizacja osób z branży kulturalnej, z małych ośrodków miejskich i wiejskich, które nie mają takiej siły przebicia jak większe miasta w regionie.
Próba dyskusji na temat polityk kulturalnych w oparciu o doświadczenia i praktyki stosowane w miastach do 50 000 mieszkańców.

I FORUM MAŁEJ KULTURY (2016) | II FORUM MAŁEJ KULTURY (2017) | III FORUM MAŁEJ KULTURY (2018)

Dzięki współpracy z Gdańską Szkołą Wyższą, podczas 2 edycji Forum można było odebrać publikację naukową z artykułami m.in. prelegentów I FMK.


ORGANIZATORZY

www.mdk.reda.pl | www.gsw.gda.pl | www.fundacjapik.org.pl | www.ieti.pl

 

PATRONAT HONOROWY

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO – MIECZYSŁAW STRUK | STAROSTA WEJHEROWSKI – GABRIELA LISIUS | URZĄD MIASTA REDY | STAROSTWO POWIATOWE W TCZEWIE | DR KAZIMIERZ PLOCKE – POSEŁ NA SEJM