„Lekcja historii” -160 rocznica Powstania Styczniowego

„Powstanie Styczniowe było aktem odrzucenia rosyjskiej niewoli, wyrazem odrodzenia narodu i woli odzyskania niepodległości, ujawniło także umiejętność budowy organizacji cywilnej i wojskowej, która mimo miażdżącej przewagi sił armii rosyjskiego zaborcy działała prawie dwa lata, kierując wysiłkiem zbrojnym i oporem.”

25 marca 2023r. w godz. 11:00 – 16:00 w Parku Miejskim w Redzie odbyło się widowisko historyczne

pt. „Lekcja historii”, zobacz poniżej relację wideo z wydarzenia.Uhonorujmy we właściwy, godny sposób odwagę i determinację naszych przodków. Pozwólmy myślom naszym biec do Powstańców, którzy w trudnych, zimowych warunkach pogodowych musieli porzucić swe domy, bo Polska była w potrzebie.

25 marca 2023 w godzinach 11.00 – 16.00 w Parku Miejskim Redzie w 160 rocznicę Powstania Styczniowego odbędzie się widowisko historyczne pt. „Lekcja historii” gdzie uczestnicy przeniosą się do 1863 roku.

Na dioramach odbywać się będzie pokaz lania kul z ołowiu oraz ognisko z gotowaną zupą dla uczestników wydarzenia. Będzie możliwość odlania własnej kuli zabrania jej na pamiątkę. Odbędą się także pokazy klepania i ostrzenia kos, nabijania i strzelania z broni czarnoprochowej.

W trakcie trwania imprezy prezentowany będzie obóz powstańczy z dawnej epoki. Rekonstruktorzy ubrani w stroje z dziewiętnastego wieku opowiedzą uczestnikom o realiach życia w ówczesnych czasach, jednocześnie odpowiadać będą na pytania związane z historią Powstania Styczniowego.

W PROGRAMIE:

  • Pokaz haftowania – Przed wyjściem w bój oddział musiał być wyposażony przynajmniej minimalnie. Ważnym elementem było oznaczenie oddziałów. Animatorki prezentować będą pokaz haftu metodami XIX-wiecznymi, między innymi sztandaru oraz chust.
  • „Podpisywanie Odezwy Rządu Narodowego” – na stole prezentowana jest kopia odezwy Rządu Narodowego, pod którą każdy ma możliwość złożyć swój podpis.
  • Odlewanie kul – wraz z ogniskiem. Powstańcy w specjalnej chochli roztapiają ołów i przelewają go do kokili – formy , z której powstaje ołowiany odlew kuli. Uczestnicy mogą pod nadzorem animatorów odlać własną kulę i zabrać ją na pamiątkę dając poparcie Powstaniu. Przy odezwie stoi kałamarz z atramentem oraz piórem.
  • Warsztat – nóż to nieodzowny towarzysz każdego Powstańca. Na specjalnie zrekonstruowanej osełce animatorzy pokażą w jaki sposób ostrzono oręż przed walką. Klepią kosy na kowadle i obsadzają na drzewcu.
  • Prezentacja broni – to typowa prezentacja broni palnej, czarnoprochowej z pokazem zasad ładowania i oddania strzału( rewolwer, karabin). Podobna prezentacja dotyczy broni siecznej, z pokazaniem szyku bojowego i skuteczności danej broni (szabla, kosa). Podczas wydarzenia będą pokazy strzelania w szyku, haftowania sztandaru dla oddziału. Odbędzie się także prezentacja broni i sprzętów używanych przez Powstańców. Podczas wydarzenia będzie prezentacja eksponatów z epoki, replik broni, destruktów broni z pobojowisk, oryginalnych kul ołowianych, naczyń, gier i innych przedmiotów. Zorganizowane będzie dla wszystkich uczestników ognisko gdzie w kotle będzie gotowana zupa.

ZNAJDŹ NAS RÓWNIEŻ NA: https://niepodlegla.gov.pl/wydarzenia/widowisko-historyczne-t-lekcja-historii-w-redzie/

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ NA TEMAT OBCHODÓW 160. ROCZNICY POWSTANIA NA >>> https://niepodlegla.gov.pl/

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ O POWSTANIU STYCZNIOWYM 1863 – 1864 >>> https://powstanie1863-64.pl/rys-historyczny/

źródło: https://powstanie1863-64.pl/film/powstanie-styczniowe/

Wydarzenie dofinansowano ze środków Biura „Niepodległa” w ramach Programu Dotacyjnego „Powstanie Styczniowe 1863-1864”