Widowisko historyczne z okazji 160. rocznicy Powstania Styczniowego

25 MARCA 2023 | 11:00 – 16:00 | WSTĘP WOLNY | PARK REDA | UL. 1 MAJA

Zapraszamy mieszkańców Redy na pierwsze takie spotkanie z żywą lekcją historii! 25 marca spotkamy się by upamiętnić wydarzenia związane z Powstaniem Styczniowym!

W PROGRAMIE:
•Pokaz haftowania
– Przed wyjściem w bój oddział musiał być wyposażony przynajmniej minimalnie. Ważnym elementem było oznaczenie oddziałów. Animatorki prezentować będą pokaz haftu metodami XIX-wiecznymi, między innymi sztandaru oraz chust.
•„Podpisywanie Odezwy Rządu Narodowego” – na stole prezentowana jest kopia odezwy Rządu Narodowego, pod którą każdy ma możliwość złożyć swój podpis.
•Odlewanie kul – wraz z ogniskiem. Powstańcy w specjalnej chochli roztapiają ołów i przelewają go do kokili – formy , z której powstaje ołowiany odlew kuli. Uczestnicy mogą pod nadzorem animatorów odlać własną kulę i zabrać ją na pamiątkę dając poparcie Powstaniu. Przy odezwie stoi kałamarz z atramentem oraz piórem.
•Warsztat – nóż to nieodzowny towarzysz każdego Powstańca. Na specjalnie zrekonstruowanej osełce animatorzy pokażą w jaki sposób ostrzono oręż przed walką. Klepią kosy na kowadle i obsadzają na drzewcu.
•Prezentacja broni – to typowa prezentacja broni palnej, czarnoprochowej z pokazem zasad ładowania i oddania strzału( rewolwer, karabin). Podobna prezentacja dotyczy broni siecznej, z pokazaniem szyku bojowego i skuteczności danej broni (szabla, kosa). Podczas wydarzenia będą pokazy strzelania w szyku, haftowania sztandaru dla oddziału. Odbędzie się także prezentacja broni i sprzętów używanych przez Powstańców. Podczas wydarzenia będzie prezentacja eksponatów z epoki, replik broni, destruktów broni z pobojowisk, oryginalnych kul ołowianych, naczyń, gier i innych przedmiotów.
•Dla wszystkich uczestników zorganizowane będzie ognisko z gorąca powstańczą zupą.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ O PROJEKCIE: https://fabrykakultury.pl/projekty/lekcja-historii-160-rocznica-powstania-styczniowego/

Wydarzenie dofinansowano ze środków Biura „Niepodległa” w ramach Programu Dotacyjnego „Powstanie Styczniowe 1863-1864”

Skip to content