31. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Redzie

29 STYCZNIA 2023 | 15:00 – 20:00 | FABRYKA KULTURY | UL. ŁĄKOWA 59A

Przed nami 31. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Redzie! W 2023 roku Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy zbiera na walkę z sepsą!
Zapraszamy do Fabryki Kultury na koncerty, licytacje, pokazy i kawiarenkę!

W wielkim skrócie – wystąpią dla Was m.in.:
⭐️ Grupa Wokalna Weroniki Korthals
⭐️ Dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 3 w Redzie
⭐️ Magdalena Pilanowska
⭐️ Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza w Redzie
⭐️ Lotka szkoła taneczno-akrobatyczna
⭐️ Chór pod kierownictwem Barbary Tańskiej
⭐️ Dzieci z Przedszkola w Redzie
⭐️ Marta Głodowska
⭐️ Rodzina Adamsów
⭐️ Old Tigers Blues Band
⭐️ Powroty

Jeśli chcesz wspomóc Finał w Redzie napisz do nas na adres: biuro@fabrykakultury.pl

CO BĘDZIE DO WYLICYTOWANIA? (a lista wziąć się wydłuża)


Dlaczego walka z sepsą?
Sepsa to zespół objawów wywołanych przez niekontrolowaną, gwałtowną reakcję organizmu na zakażenie. W przebiegu sepsy w ciągu kilku godzin może dojść do niewydolności wielonarządowej, wstrząsu i śmierci.
Jak wynika z najnowszych badań, w skali globalnej sepsa jest przyczyną 20 proc. wszystkich zgonów. Według Światowej Organizacji Zdrowia, w 2017 roku sepsa wystąpiła u 49 milionów ludzi na świecie, a 11 milionów zmarło z jej powodu. Prawie połowa zachorowań dotyczyła dzieci (około 20 milionów), a w populacji do 5. roku życia sepsa była przyczyną 2,9 miliona zgonów.
W Polsce, ze względu na brak krajowego rejestru, nie istnieją wiarygodne dane na temat zapadalności na sepsę, co znacznie utrudnia działania mające na celu jej zapobieganie i zwalczanie. Z danych Narodowego Funduszu Zdrowia analizowanych przez NIK wynika, że liczba dorosłych hospitalizowanych w Polsce z powodu sepsy wynosi około 20 tys. rocznie, jednak wartość ta na pewno jest niedoszacowana. Wyniki badań punktowych prowadzonych w akredytowanych oddziałach intensywnej terapii w latach 2012-2013 wskazują, że liczba przypadków sepsy wynosiła co najmniej 50 tys. rocznie, a współczynnik umieralności wyższy niż umieralność z powodu nowotworów układu oddechowego czy zawału serca. Ponadto w raporcie NIK z 2018 roku na temat zakażeń szpitalnych podkreśla się konieczność wdrożenia pilnych działań w obszarze zapobiegania, monitorowania i leczenia sepsy.
Dla przeżycia chorego, u którego wystąpiła sepsa, kluczowe jest jak najszybsze rozpoznanie i włączenie właściwego leczenia – optymalnie w ciągu pierwszej godziny. Z badań wynika, że każde opóźnienie rozpoznania sepsy i podania skutecznego antybiotyku o godzinę zwiększa ryzyko zgonu o 8 proc. Właśnie dlatego WOŚP chce wyposażyć szpitale w urządzenia pozwalające na przyspieszenie diagnostyki zagażeń – umożliwi to lepszą terapię sepsy poprzez szybsze wdrożenie celowanego i skutecznego leczenia antybiotykami.
Więcej informacji: https://www.wosp.org.pl/final/31-final-wosp

Skip to content