Jak powstała Fabryka Kultury?

Fabryka Kultury – jest publiczną instytucją kultury o lokalnym zasięgu działań.
Zgodnie ze statutem Fabryka Kultury w Redzie realizuje zadania w dziedzinie tworzenia i upowszechniania, ochrony kultury oraz edukacji, turystki i promocji Gminy Miasto Reda.

Fabryka Kultury jako instytucja o charakterze publicznym w swoich celach statutowych zapewnia rozwój działań artystycznych o charakterze profesjonalnym i amatorskim – wspiera działalność zespołów folklorystycznych, muzycznych, tanecznych i teatralnych, poprzez organizowanie imprez kulturalnych, rozrywkowych oraz edukacji i animacji kulturalnej.

Fabryka realizuje swoje cele poprzez współpracę z samorządem lokalnym, instytucjami edukacyjnymi, instytucjami kulturalnymi, a także organizacjami pozarządowymi.

Fabryka Kultury w Redzie rozpoczął działalność 1 października 2013r., dzięki podpisaniu przez radnych uchwały nr XXXVII/394/2013 z dnia 28 sierpnia 2013r. Miało to miejsce podczas obrad XXXVII sesji Rady Miejskiej w Redzie. Z dniem 28 października 2013r. powołano dyrektora Fabryki Kultury, którym w drodze konkursowej został Tomasz Wiśniewski.

Nowa siedziba Fabryki Kultury mieści się w starej wymiennikowni Miejskiego Przedsiębiorstwa Ciepłowniczo-Komunalnego „Koksik” i została nazwana Fabryką Kultury.

W 2019 roku rozpoczęliśmy pracę nad przebudową i rozbudową siedziby, która obejmować będzie dodatkowe pomieszczenia biurowe i magazynowe oraz nową, większą salę widowiskową.

W tym też roku decyzją Rady Miejskiej zmieniliśmy nazwę z Miejskiego Domu Kultury na Fabrykę Kultury.

PRACOWNICY

Dyrektor – Tomasz Wiśniewski
Kierownik ds. kultury – Dorota Dobrzyńska
Główna księgowa – Aleksandra Piepiórka
Księgowa: Agnieszka Patuszyńska
Specjalista ds. organizacji imprez – Maria Pilanowska
Specjalista ds. aplikacji – Izabela Richter
Referent ds. kultury – Justyna Bieńkowska
Pracownik administracyjno-biurowy – Monika Kolak
Referent ds. kultury – Daniel Grunwald
Referent ds. kultury – Anna Kososka
Referent ds. kultury – Aleksandra Romanowska
Technik sceny – Krystian Pettke
Technik sceny – Bartek Łapczuk
Technik sceny – Adam Wysocki
Konserwator – Henryk Bieńkowski

INSTRUKTORZY:

Joanna Gessler – warsztaty kreatywne
Aleksandra Szwarc – rysunek studyjny, malarstwo
Sławek Podwojski – warsztaty filmowe, fotografia
Aleksandra Radzimińska – ceramika RA Studio
Piotr Zygmunt – Koło Szachowe „Hetman” Reda
Małgorzata Bieszke – robotyka

Krok po kroku – zumba, latino solo
Dorota Pacek – DeepSide Studio
Małgorzata Cudziło – Tai Chi

Mateusz Zielke- dyrygent Redzkiej Orkiestry Dętej
Marta Piasecka – Biały Śpiew
Tomasz Pawłowski – gra na perkusji
Maciej Bardo – gra na gitarze
Piotr Klemenski – Miejski Chór Kameralny
Marek Czarnowski – zespół Modraki, zespół Redzanie

Maria Julke – Teatr z Redy 50+
Piotr Bulman – warsztaty teatralne 11+