Pchli Targ w Redzie

7 SIERPNIA 2021 | 12:00 – 18:00 | PARK – REDA | WSTĘP WOLNY

Dla wszystkich tych, którzy pragną zdobyć coś niecodziennego i jedynego w swoim rodzaju – jedyny taki Pchli Targ w Redzie już 7 sierpnia!

Wystawcy zainteresowani wzięciem udziału w wydarzeniu zapraszamy do zgłaszania się pod adresem mailowym: biuro@fabrykakultury.pl
*uczestnictwo jest możliwe po wcześniejszym zapoznaniu się oraz akcepcji REGULAMINU WYDARZENIA (kliknij i przeczytaj całą treść)

Dla spragnionych aktywnego uczestnictwa O KAŻDEJ PEŁNEJ GODZINIE odbędą się WARSZTATY KALIGRAFII!
*na warsztaty nie obowiązują wcześniejsze zapisy – wystarczy, że przyjdziesz o pełnej godzinie!

Zapraszamy!
Piękne, oryginale rękodzieło, stare perełki ze strychu oraz cudeńka z historią czekają na prawdziwych poszukiwaczy skarbów!

Impreza odbędzie się z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego.

Organizatorem wydarzenia jest: Stowarzyszenie Kunszt oraz Fabryka Kultury w Redzie


Regulamin uczestnictwa dla wystawców:

 1. Organizatorami Pchlego Targu w Redzie są: Stowarzyszenie Kunszt i Fabryka Kultury w Redzie.
 2. Celem Pchlego Targu jest umożliwienie sprzedaży lub wymiany rzeczy używanych lub niepotrzebnych przez osoby prywatne (nie prowadzące działalności gospodarczej w zakresie sprzedaży lub wymiany rzeczy) Pchli Targ nie stanowi miejsca do prowadzenia działalności gospodarczej osób oferujących przedmioty do sprzedaży / wymiany. Pchli Targ ma charakter prywatny, co wyraża się w możliwości oferowania do sprzedaży wyłącznie własnych, używane rzeczy.
 3. Wykluczone ze sprzedaży są przedmioty niebezpieczne, niedopuszczone do sprzedaży, wymagające koncesji lub których posiadanie jest niezgodne z prawem.
 4. Uczestnik we własnym zakresie przygotowuje miejsce ekspozycji sprzedawanych przedmiotów, np.: koc, stolik, krzesło, wieszak, zadaszenie, parasol itp.
 5. Osoby niepełnoletnie mogą posiadać własne stoisko jedynie pod nadzorem osoby dorosłej. Odpowiedzialność za osoby niepełnoletnie . W tym transakcje dokonywane z udziałem osób niepełnoletnich, ponoszą ich rodzice lub opiekunowie.
 6. Katalog przykładowych przedmiotów, które mogą być wystawione podczas imprezy zawiera: ubrania, książki, płyty, gry, zabawki, filmy, antyki, galanterię domową, wyroby dekoracyjne, biżuterię, aparaty fotograficzne i ich części, instrumenty muzyczne i ich części, rekwizyty wojskowe, drobne rękodzieło, przedmioty kolekcjonerskie, obrazy.
 7. Na inne przedmioty, nie wykazane w pkt. 6 (zwłaszcza przedmioty nowe – w fabrycznych opakowaniach ) wymagana jest zgoda Organizatora.
 8. Organizator zastrzega sobie prawo do wyłączenia ze stoiska i zakazu oferowania do sprzedaży lub zamiany w ramach Pchlego Targu przedmiotu, który według Organizatora jest niezgodny z charakterem Pchlego Targu oraz zasadami funkcjonowania Pchlego Targu, określonymi w pkt 2 Regulaminu (w szczególności z uwagi na charakter lub ilość przedmiotów oferowanych do sprzedaży lub zamiany)
 9. Osoby obecne na terenie Pchlego Targu zobowiązane są stosować się do poleceń porządkowych Organizatora i Służb Porządkowych.
 10. Parkowanie pojazdów (z wyjątkiem pojazdów wskazanych przez Organizatora) na terenie Pchlego Targu jest zabronione. Po zakończeniu działalności stoiska, Uczestnik zobowiązany jest do uprzątnięcia zajmowanego miejsca handlowego i posprzątania odpadów w jego obrębie.
 11. Organizator nie odpowiada za zawarte transakcje. Wszelkie zobowiązania za zawierane transakcje ponoszą strony umowy cywilnoprawnej, jaką jest kupno i sprzedaż.
 12. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia wystawianych przedmiotów: przed, po i w trakcie trwania Pchlego Targu.
 13. Organizator nie odpowiada za szkody spowodowane kradzieżą, wandalizmem, działaniem sił przyrody i innymi przyczynami losowymi.
 14. Organizator dokłada wszelkich starań, aby organizować wydarzenie w sposób przyjazny dla uczestników i odwiedzających, nie jest jednak zobowiązany do uwzględniania wskazań czy szczególnych oczekiwań, jeżeli mogłyby one wpływać negatywnie na porządek, bezpieczeństwo czy dobrą organizację.
 15. Uczestnicy i odwiedzający są zobowiązani do przestrzegania aktualnych obostrzeń wynikających ze stanu epidemii – COVID-19.
 16. Udział w Pchlim Targu oznacza akceptację Regulaminu, oraz wyrażenie zgody na umieszczenie zdjęć z wizerunkiem uczestnika na stronach organizatora oraz w notatkach prasowych. Zdjęcia nie są zbliżeniowe – mają na celu oddanie charakteru imprezy.
 17. Organizator ma prawo do dokonywania zmian w Regulaminie bez podawania przyczyny. W kwestiach nienazwanych w Regulaminie decyduje Organizator. Ostateczna i wiążąca interpretacja Regulaminu należy do Organizatora.
 18. Zgłoszenie chęci uczestnictwa w Pchlim Targu przyjmuje Fabryka Kultury w Redzie drogą mailową na adres: biuro@fabrykakultury.pl
Skip to content