antique-book-book-bindings-1005324.jpg

XXXVI Wojewódzki Konkurs Recytatorski Poezji Polskiej i Śpiewanej

Eliminacje miejskie odbędą się w Redzie 11 marca 2019.

Konkurs Recytatorski Poezji Polskiej i Śpiewanej

Eliminacje miejskie  XXXVI Wojewódzkiego Konkursu Recytatorskiego Poezji Polskiej i Śpiewanej odbędą się w Redzie 11 marca 2019.
Przesłuchania rozpoczną się o godzinie 10:00 w Fabryce Kultury w Redzie (ul. Łąkowa 59A).

Karty zgłoszeń prosimy nadsyłać na adres Miejskiego Domu Kultury w Redzie, do dnia 6 marca 2019, faxem, mailem bądź osobiście.

PROGRAM PRZESŁUCHAŃ – XXXVI Konkurs Recytatorski Poezji Polskiej

Według regulaminu: 1 uczestnik ma 6 minut na wykonanie obu utworów.
Poniższe godziny są orientacyjne.

KLASY I-III  10:00-11:00  /  10 UCZESTNIKÓW x 6 MINUT = 60 MINUT
KLASY IV – VI  11:00-12:00 / 9 UCZESTNIKÓW x 6 MINUT = 54 MINUT     
 
12:00-12:15 OBRADY JURY       
12:15-12:30 WRĘCZENIE NAGRÓD W KATEGORII I-III ORAZ IV-VI

KLASY VII SP + II-III GIMN   12:30-13:15  / 7 UCZESTNIKÓW x 6 MINUT = 42 MINUT  
POEZJA ŚPIEWANA   13:15-13:30 / 2 UCZESTNIKÓW x 6 MINUT = 12 MINUT  

13:30-13:45 OBRADY JURY
13:45-14:00 WRĘCZENIE NAGRÓD   W KATEGORII VII SP + II-III GIMN ORAZ POEZJI ŚPIEWANEJ

REGULAMIN + KARTA ZGŁOSZEŃ 2019 DO POBRANIA

Szkoły typują maksymalnie po dwóch recytatorów w każdej kategorii wiekowej. W kategorii poezji śpiewanej dopuszczalne są 3 zgłoszenia. (Zgodnie z pkt. 3 regulaminu).

Konkurs jest drugim stopniem eliminacji prowadzących ostatecznie do udziału w Wojewódzkim Konkursie Recytatorskim Poezji Polskiej, organizowanym przez Młodzieżowy Dom Kultury w Sopocie oraz Stowarzyszenie Inicjatyw Twórczych „Przystań” w Sopocie.

Eliminacje powiatowe odbędą się 25marca 2019r. w Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie (organizator – PZPOW w Wejherowie, tel. 58 672 45 92).

Skip to content