rowerdostawczakpierwszy-03.JPG

Konkurs na nazwę ROWERU DOSTAWCZEGO

Do 7 września 2015 można nadsyłać zgłoszenia.

REGULAMIN KONKURSU NA NAZWĘ ROWERU DOSTAWCZEGO
w projekcie pt. „ROWEROWY ZAWRÓT GŁOWY”

1. Organizatorem konkursu jest Miejski Dom Kultury w Redzie.
2. Konkurs jest organizowany w ramach projektu „ROWEROWY ZAWRÓT GŁOWY” dofinansowany ze środków Gminy Miasta Reda.
3. Celem konkursu jest wyłonienie nazw dla rowerów dostawczych skonstruowanych w ramach projektu „Rowerowy Zawrót Głowy”. Informacja o projekcie znajduje się na stronie www.mdk.reda.pl oraz profilu facebookowym Fabryki Kultury w Redzie.
4. Nazwa powinna odnosić się do idei projektu popularyzującego wiedzę ekologiczną w zakresie wykorzystania materiałów odpadowych (odzysk i recycling materiałów, w tym metalowych) oraz promocję praktycznego wykorzystania materiałów odpadowych.
5. Nazwa powinna zawierać się w nie więcej niż dwóch słowach.
6. Konkurs trwa od 6 sierpnia do 7 września 2015 roku.
7. W ramach konkursu propozycje należy wysłać pocztą elektroniczną na adres mdk@reda.pl – w tytule należy wpisać Konkurs „ROWEROWY ZAWRÓT GŁOWY”, w treści proponowane nazwy pojazdu oraz dane kontaktowe – imię i nazwisko i numer telefonu do kontaktu w przypadku wygranej. Propozycje można wysłać pocztą (liczy się data dostarczenia do adresata – do 7 września 2015 r.) lub dostarczyć osobiście, w wersji papierowej na adres: Miejski Dom Kultury w Redzie, ul. Łąkowa 59A, 84-240 Reda, z dopiskiem na kopercie Konkurs „ROWEROWY ZAWRÓT GŁOWY”. W kopercie powinna być zapisana propozycja nazwy oraz dane kontaktowe – imię i nazwisko i numer telefonu do kontaktu w przypadku wygranej.
8. W przypadku zgłoszenia przez osobę niepełnoletnią, dodatkowo dane kontaktowe przesłać powinien opiekun prawny/ rodzic uczestnika konkursu.
9. 8 września wszystkie propozycje zostaną poddane ocenie Komisji Konkursowej.
10. W skład Komisji Konkursowej wejdą przedstawiciele organizatora konkursu – Miejskiego Domu Kultury w Redzie, Gminy Miasta Reda oraz Radnych Miasta Redy.
11. Komisja Konkursowa wyłoni zwycięzców (liczba odpowiadająca pojazdom wykonanym w ramach projektu Rowerowy Zawrót Głowy) do dnia 11 września.
12. Zwycięzcy zostaną ogłoszeni w dniu 12 września 2015 roku podczas uroczystego zakończenia projektu, w Miejskim Domu Kultury w Redzie. Informacja i lista zwycięzców zostanie ogłoszona na stronie www.mdk.reda.pl
13. Uczestnicy konkursu, poprzez udział w konkursie, wyrażają zgodę na upowszechnienie swojego imienia i nazwiska oraz wizerunku w celu promocji projektu – umieszczanie zdjęć i materiałów filmowych zawierających wizerunek uczestnika, zarejestrowanych podczas realizacji projektu, na stronie internetowej Miejskiego Domu Kultury i facebooku.
14. Zwycięzcom zostaną wręczone nagrody rzeczowe w dniu 12 września w Fabryce Kultury. W przypadku gdy zwycięzca nie będzie mógł odebrać nagrody osobiście, organizator skontaktuje się (podane dane kontaktowe – pkt. 7 regulaminu) i ustali sposób dostarczenia nagrody.

Rower, który będzie nosił – być może – Twoją! nazwę:

W sierpniu planujemy drugą turę projkektu „Rowerowy zawrót głowy” – chętnych – dzieci i dorosłych zapraszamy na spotkanie organizacyjne!

Odbędzie się – 14 sierpnia o godzinie 17:00 w małej sali, warsztaty rozpoczną się 15-tego sierpnia.

Zapraszamy! Wstęp wolny!

Skip to content