konkurschoralny.jpg

I Konkurs Chóralny Małego Trójmiasta Kaszubskiego „Małe Trójmiasto Kaszubskie śpiewa kolędy i pastorałki”

Spotkanie w sprawie eliminacji miejskich odbędzie się w Fabryce Kultury w dniu 4 grudnia o godzinie 15:30.

Zapraszamy chóry i zespoły jednorodne lub mieszane do wzięcia udziału w miejskich eliminacjach do I Konkursu Chóralnego Małego Trójmiasta Kaszubskiego Małe Trójmiasto Kaszubskie śpiewa kolędy i pastorałki.

 

Spotkanie w sprawie eliminacji miejskich odbędzie się w Fabryce Kultury – siedzibie Miejskiego Domu Kultury w Redzie w dniu 4 grudnia o godzinie 15:30.

Eliminacje miejskie odbędą się 11 grudnia o godzinie 17:00 w siedzibie MDK – Fabryka Kultury.

 

Przewodnicząca redzkiej juryAnna Wilczewska wykładowca Akademii Muzycznej w Gdańsku, dyrygent Chóru Kameralnego „441 Hz” oraz pedagog Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej w Gdańsku gdzie prowadzi Chór Młodzieżowy „Cantilena”.

Otrzymała medal „Zasłużony dla kultury polskiej”, nagrodzona Sopocką Muzą dla młodych twórców, zdobywa czołowe nagrody na prestiżowych konkursach chóralnych z zespołami, które prowadzi oraz nagrody indywidualne dla najlepszego dyrygenta.

 

KARTA ZGŁOSZENIA – DO POBRANIA (.pdf)

 

Finał konkurs nastąpi 21 stycznia 2016 o godzinie 18:00 w Filharmoni Kaszubskiej w Wejherowie

 

Warunki uczestnictwa:

 1. Repertuar zespołów biorących udział w festiwalu powinien zawierać kolędy/ pastorałki/ utwory o tematyce Bożonarodzeniowej.

 2. Utwory powinny być wykonane w j. polskim lub j. kaszubskim

 3. Łączny czas występu nie powinien przekroczyć 15 minut.

 4. Zespoły mogą występować acapella lub z akompaniamentem instrumentalnym.

 5. Zgłoszonego programu występu nie można zmieniać.

 6. Kartę zgłoszenia (wg wzoru) do organizatorów przesyła miasto członkowskie należące do Stowarzyszenia Gmin „Małe Trójmiasto Kaszubskie”

 7. Miasto członkowskie może zgłosić max. 2 zespoły w dwóch kategoriach : chóry/ zespoły dziecięce (do lat 16) i chóry/ zespoły dorosłe (od lat 16).

 • Chóry/ zespoły jednorodne lub mieszane.
 • Zespół musi liczyć min. 8 osób
 1. Miasto członkowskie w drodze wewnętrznych eliminacji wybiera zespoły, które będą je reprezentować . Warunki wewnętrznych eliminacji ustala miasto przeprowadzające eliminacje, przy czym powinny być zachowane pkt 1,2,3,4 (ustaliliśmy, że pozwoli to na zachowanie spójności).

 2. Chóry/ zespoły wytypowane przez poszczególne miasta muszą na co dzień działać na terenie danego miasta.

 3. Konkurs przebiega w II etapach:

 • I etap- eliminacje wewnętrzne-organizator miasto członkowskie
 • II etap- finał- organizator miasto Wejherowo, Stowarzyszenie Gmin „Małe Trójmiasto Kaszubskie”.
 1. Nagrody:

 • Każdy chór otrzyma pamiątkową statuetkę, dyplom uczestnictwa oraz kwiaty.
 • W kategorii Chóry/ Zespoły dziecięce I nagroda wynosi 1500,00 zł
 • W kategorii Chóry/ Zespoły dorosłe I nagroda wynosi 2000,00 zł.
 1. Jury: po 2 osoby z każdego miasta, dodatkowo osoba reprezentująca Stowarzyszenie Gmin „Małe Trójmiasto Kaszubskie” . Łącznie 7 osób. Jury podejmuje decyzje większością głosów.

 • Oceniany jest dobór repertuaru, stroje, wrażenia artystyczne.
 • Jury podejmuje decyzje większością głosów. Oceniany jest dobór repertuaru, stroje, wrażenia artystyczne.

Organizatorem jest Miasto Wejherowo i Stowarzyszenie Gmin „Małe Trójmiasto Kaszubskie”

 

 

Skip to content