COVID-19

Zarządzenie nr 01/06/2020D Dyrektora Fabryki Kultury w Redzie
z dnia 2020-06-03
w sprawie stopniowego i ograniczonego przywracania działalności Fabryki Kultury w Redzie

Na podstawie art. 17 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U.z 2020 r. poz. 194), § 7 ust. 1 pkt 1 lit. b Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r., poz. 964), § 14 pkt 1, § 15 pkt 1 Statutu Fabryki Kultury w Redzie, w związku z wytycznymi dotyczącymi funkcjonowania domów, centrów i ośrodków kultury w trakcie epidemii COVID-19 w Polsce, uzgodnionymi i zaakceptowanymi przez Głównego Inspektora Sanitarnego, zarządzam co następuje:

W związku z wdrażaniem czwartego etapu znoszenia ograniczeń związanych z koronawirusem SARS­CoV-2, mając na uwadze bezpieczeństwo i ochronę zdrowia, a także zminimalizowanie ryzyka zakażenia odbiorców oraz pracowników domów, centrów i ośrodków kultury, wprowadza się instrukcję w zakresie zapewnienia bezpiecznych warunków przywracania funkcjonowania Fabryki Kultury w Redzie, stanowiącą załącznik do niniejszego zarządzenia.

PLIKI DO POBRANIA:

ZARZĄDZENIE

INSTRUKCJA POSTĘPOWANIA

OŚWIADCZENIE

REGULAMIN UCZESTNICTWA W IMPREZACH:


Udział widzów w seansie jest dopuszczalny pod warunkiem:
1.zakrywania ust i nosa przez widzów;
2.rzędy powinny być zajmowane naprzemiennie, z zachowaniem jednego wolnego miejsca między widzami. Obowiązek zachowania jednego wolnego miejsca między widzami nie dotyczy widza, który:
a.uczestniczy w pokazie z dzieckiem do ukończenia 13. roku życia,
b.jest osobą z orzeczeniem o niepełnosprawności, osobą z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności, osobą z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego lub osobą, która ze względu na stan zdrowia nie może poruszać się samodzielnie.
3.zachowania dystansu m.in. 1,5 metra.

Dowiedz się więcej o wytycznych sanitarnych

GODZINY OTWARCIA FABRYKI KULTURY:

poniedziałek 08:30–16:30
wtorek 08:30–16:30
środa 08:30–16:30
czwartek 08:30–16:30
piątek 08:30–16:30
sobota Zamknięte
niedziela Zamknięte