VII Cassubia Visuales rozstrzygnięta!

W tym roku po raz pierwszy przyznane zostały nagrody w dwóch kategoriach artystycznych

Jury swoim wyborem starało się zaprezentować cały wachlarz i różnorodność wizji artystycznych uczestników konkursu i nagrodzić te prace, które jego zdaniem są pogłębioną refleksyjną i analizą specyfiki regionu Pomorza oraz wzornictwa haftu kaszubskiego .
Zgodnie z regulaminem konkursu, pace zostały nagrodzone w 2 kategoriach:

KATEGORIA „PROMOCJA”
I MIEJSCE:
Julia Barczewska
II MIEJSCE: Dawid Sikora
III MIEJSCE: Anna Chyla
WYRÓŻNIENIE: Martyna Frąckowiak
WYRÓŻNIENIE: Emilia Siwek

KATEGORIA WZORNICTWO:
I MIEJSCE:
Anna Krzystanek
II MIEJSCE: Klaudia Cisek
III MIEJSCE: Anna Dzido
WYRÓŻNIENIE: Igor Gonera

KATEGORIA 1 – PROMOCJA REGIONU POMORZA ORAZ WZORNICTWA KASZUBSKIEGO W ARTYSTYCZNEJ, NOWATORSKIEJ , NIEOCZYWISTEJ FORMIE PLAKATY ARTYSTYCZNEGO


I MIEJSCE
Julia Barczewska – plakat, przedstawiający obrany kierunek z zaznaczeniem punktu trasy. Motywy roślinne zostały przedefiniowane we współczesny dekodowalny piktogram. Grafika przywodzi na myśl GPS z obranym kierunkiem na Kaszuby. Autor zastosował kolorystykę charakterystyczna dla tego regionu pełnego jezior i lasów. Syntetyczna forma nawiązująca do haftu kaszubskiego wykonana wektorowo bardzo czysto i schludnie wpisuje się we współczesny nurt promocji regionu.

II MIEJSCE
Dawid Sikora – stylizacja godła Kaszub – gryfa, przedstawiona w nieco przewrotnej, zabawnej formie z czapką i fajką. Autor w dyskretny i subtelny sposób dokonał transpozycji ważnego dla Kaszubów symbolu odwołując się do stylistyki bliskiej założeniom art deco – czyli klasyki ujęcia oraz prostoty układu kompozycyjnego wraz ze zgeometryzowaniem form.


III MIEJSCE
Plakat – dyptyk autorstwa Anny Chyla w konwencji realizmu magicznego, przedstawia na pozór zwyczajny, idylliczny świat ludowości. To swego rodzaju nostalgia, poetycka zaduma za światem minionym. Motywy wzornictwa haftu kaszubskiego (pokazane jednak w zbyt oczywisty sposób) stanowią osobliwą oprawę i sztafaż, są odwołaniem do kodu kulturowego.


WYRÓŻNIENIE
Praca autorstwa Martyny Frąckowiak to ukłon stronę w tradycji „polskiej szkoły plakatu”. Monumentalność ujęcia, lapidarność i oszczędność formy, oraz pewna ironia przekazu tak można w skrócie opisać to dzieło. Haft wykorzystany tutaj został jako emblemat popkultury.


WYRÓZNIENIE
Pracę autorstwa Emilii Siwek cechuje: zwartość i dynamika centralnej kompozycji, a także linearyzm lekko zgeometryzowanych motywów zdobniczych. Główny motyw opracowany w technice kolażu wtapiającego się w abstrakcyjnie zakreślone drobnymi kreseczkami tło przypominające gobelinowe sploty. Wrażenie subtelności podkreśla monochromatyczna kolorystyka.


KATEGORIA 2 – PRZETWORZENIE NA JĘZYK WSPÓŁCZESNEJ SZTUKI WIZUALNEJ TRADYCYJNEGO WZORNICTWA HAFTU KASZUBSKIEGO


I MIEJSCE
Praca autorstwa Anny Krzystanek została nagrodzona za: jasną i spójną „dyscyplinę” formalną. Koncepcja haftu tradycyjnego została ograniczona do prostych elementów geometrycznych. Wzajemne oddziaływania tych form wywołują wewnętrzne napięcie w kompozycji obrazu w postaci nakładania się na siebie pól. Także kolorystyka oraz zestawienie płaszczyzn i linii są syntezą abstrakcji i realnego kształtu dekoracyjnej ornamentyki kaszubskiej.

II MIEJSCE
Praca autorstwa Klaudii Cisek stanowiąca swoisty dialog semiotyczny i kulturowy oraz będąca interesującą metaforę graficzną, która może być odbierana wielopłaszczyznowo. Istotą kompozycji jest przetransponowanie ikony wi-fi w motyw haftu kaszubskiego oraz przedefiniowanie tej wizualizacji w kategoriach znaku, piktogramu, logotypu.

III MIEJSCE
Anna Dzido – niezwykle oryginalne i nie spotykane do tej pory w konkursie wykorzystanie określenia liczb przejść miedzy liniami do przetworzenia wzoru kaszubskiego. Efekt działania przypomina srebrzysty haft 3D. Wzór nie utracił czytelnej inspiracji haftem kaszubskim równocześnie wygenerował zupełnie nową jego formę . Przywodząc na myśl czepce bogatych Gburek czarne tło wypełnione jest zamiast złotymi srebrzystymi liniami.

WYRÓŻNIENIE
Dla Igora Gonera za szczególnie zróżnicowaną i niezwykle oryginalna drogę poszukiwań twórczych. Autor na kilka sposobów przetworzył wzór kaszubski jednak na szczególna uwagę zasługuje praca, w której wzór kaszubski ulega deformacji. Owo przetworzenie przypomina roztapianie się wzoru kaszubskiego. Całość tworzy abstrakcyjna kompozycje w której nadal czytelne jest zestawienie linii i ich inspiracja wzorem kaszubskim. Autor podnosi „błąd” do rangi jakości co uznajemy za ciekawy obrany kierunek poszukiwań.

Organizatorzy oraz jury konkursu dziękują za udział wszystkim uczestnikom tegorocznej edycji Cassubia Visuales. Jesteśmy wdzięczni za twórcze i kulturotwórcze Państwa działania na rzecz nowego, progresywnego spojrzenia na tradycyjne wzornictwo haftu kaszubskiego w duchu szeroko pojmowanego etnodesignu.

Skip to content