Wyniki IX. Cassubia Visuales

W tegorocznej IX edycji konkursu Cassubia Visuales nadesłano łącznie 114 prac – 63 do kategorii PROMOCJA i 51 do kategorii WZORNICTWO.


Jury w składzie: Benita Grzenkowicz-Ropela, Karol Formela i Ania Kososka, swoim wyborem starało się nagrodzić prace które są poszukiwawcze, kreatywne a z drugiej strony stanowią twórczą analizę tradycyjnego wzornictwa kaszubskiego oraz są pogłębioną refleksją nad dziedzictwem kulturowym, przyrodniczym i społecznym Pomorza/Kaszub.

Zgodnie z regulaminem konkursu, pace zostały nagrodzone w 2 kategoriach:

KATEGORIA „PROMOCJA”
I MIEJSCE: Nikola Adamik
II MIEJSCE: Maksymilian Stopa
III MIEJSCE: Adam Pażucha
WYRÓŻNIENIE: Oliwia Michalska
WYRÓŻNIENIE: Paulina Soroń
WYRÓŻNIENIE: Adam Wieszołek

KATEGORIA WZORNICTWO:
I MIEJSCE: Nikola Adamik
II MIEJSCE: Agata Kłos
III MIEJSCE: Aleksandra Matecka
WYRÓŻNIENIE: Weronika Bartkowiak

KATEGORIA PROMOCJA – PROMOCJA REGIONU POMORZA ORAZ WZORNICTWA KASZUBSKIEGO W ARTYSTYCZNEJ, NOWATORSKIEJ , NIEOCZYWISTEJ FORMIE PLAKATY ARTYSTYCZNEGO

I MIEJSCE
Praca autorstwa Nikoli Adamik

Praca w duchu stylistyki „Polskiej Szkoły Plakatu”. Autorka operuje zwięzłą graficzną formą skorelowaną z dowcipnym przekazem odwołującym się do kaszubskiej tożsamości kulturowej. Plakat w swojej ikonosferze stanowi wyważony balans pomiędzy tradycją a współczesnością.

II MIEJSCE
Praca autorstwa Maksymiliana Stopy

Odniesienie się do współcześnie reprezentowanej formy kultury kaszubskiej, oryginalny pomysł i odniesienie do tradycji w nowej odsłonie.

III MIEJSCE
Praca autorstwa Adama Pażucha

Kreatywne wykorzystanie kształtu dróg na mapie do stworzenia wzoru kaszubskiego i tym samym ukazanie kaszub jako miejsca z bogatą infrastrukturą.

WYRÓŻNIENIE
Praca autorstwa Pauliny Soroń

Estetyczne ukazanie relacji morza i ziemi kaszubskiej.

WYRÓŻNIENIE
Praca autorstwa Adama Wieszołka

Praca nagrodzona za ciekawą reinterpretację motywu fali (wzór haftu szkoły puckiej) zaadoptowanego w zupełnie inny kontekst znaczeniowy – jako chmurę. Ciekawy układ kompozycyjny równoważący poziomy rytm chmur z diagonalnym i kolistym układem motywu słońca. Praca łączy ikonosferę haftu z kontekstem pejzażowym kaszubskiego morza.

WYRÓŻNIENIE
Praca autorstwa Oliwii Michalskiej

Wyróżnienie dla plakatu w konwencji kolażu. Praca doceniona za poetycką, liryczną nastrojowość odwołującą się do świata dziecięcej wyobraźni.


KATEGORIA WZORNICTWO – PRZETWORZENIE NA JĘZYK WSPÓŁCZESNEJ SZTUKI WIZUALNEJ TRADYCYJNEGO WZORNICTWA HAFTU KASZUBSKIEGO

I MIEJSCE
Praca autorstwa Nikoli Adamik

Doceniono umiejętne przetransponowanie tradycyjnego wzornictwa kaszubskiego i przedefiniowanie go w kontekst abstrakcji geometrycznej – pojmowanej również w kategoriach znaku, logotypu. Elementem spajającym jest tu kolorystyka odwołująca się bezpośrednio do barw tradycyjnego haftu kaszubskiego.

II MIEJSCE
Praca autorstwa Agaty Kłos

Obie prace w swojej koncepcji projektowej odwołują się do wzoru na tkaninę, czyniąc z pojedynczych motywów patternu/raportu oś kompozycyjną. Jedna z kompozycji ujęta została w pionowe pasy, w które aplikowano malarskie, ekspresyjne ujęcie wzoru motywu tulipana. W drugiej pracy zakomponowanej w poziomym rytmie odwołano się bezpośrednio do morfologii odręcznego haftu imitując jego strukturę spajając z fakturą tła.

III MIEJSCE
Praca autorstwa Aleksandry Mateckiej

Bardzo ciekawa graficzna deformacja wzoru kaszubskiego która nadała mu współczesna formę.

WYRÓŻNIENIE
Praca autorstwa Weroniki Bartkowiak

Haft kaszubski, jego wzornictwo zostało zaadoptowane w przeróżnych technikach rękodzielniczych, również w kompozycjach wykonanych ze wstążek. Autorka pracy zainspirowana takim wzornictwem stworzyła prostą, zgeometryzowaną kompozycję uwypuklając połyskliwość i teksturę materiału.

Organizatorzy konkursu gratulują wszystkim uczestnikom tegorocznej edycji konkursu, liczymy na udział w kolejnych jego odsłonach, życzymy dalszej twórczej wyobraźni i kreatywności.

Skip to content