forummalejkultury2-banner2017.jpg

II Forum Małej Kultury już 14 marca!

Dla instytucji kultury i jednostek samorządów terytorialnych.

14 MARCA 2017 | FABRYKA KULTURY |  REDA | WSTĘP WOLNY

II FORUM MAŁEJ KULTURY
w dniu 14 marca 2017 roku

Miejski Dom Kultury w Redzie zaprasza instytucje kultury i jednostki samorządu terytorialnego,
które współuczestniczą w organizowaniu wydarzeń kulturalnych Pomorza w miejscowościach
do 50 000 mieszkańców.

II Forum Małej Kultury jest kontynuacją spotkań „małej kultury” – lokalnych instytucji
kultury z ich partnerami. W tym roku będą to przedstawiciele administracji samorządowej.

Pierwsze Forum Małej Kultury, które odbyło się w roku ubiegłym, spotkało się z bardzo dużym zainteresowaniem – udział wzięło ponad 70 przedstawicieli instytucji kultury oraz organizacji pozarządowych. Efektem tamtego spotkania jest nawiązanie współpracy między ośrodkami oraz powstanie internetowej platformy współpracy – www.fmk.fundacjapik.pl 

Głównym celem Forum w roku 2017 jest określenie zakresu współpracy organizatora i instytucji kultury.

Organizacja Forum w Redzie jest odpowiedzią na potrzebę nawiązania współpracy w małych
ośrodkach kultury, promujących działalność kulturalną i artystyczną poza terenem Metropolii
i ośrodków kultury dużych aglomeracji.
Mamy podobne problemy, potrzeby, a także możliwości realizacji zadań statutowych.
Bezpośredni kontakt pozwoli nam zintegrować środowisko lokalnej kultury i zwiększyć możliwości
poprzez wspólne działanie.

Udział w II Forum Małej Kultury jest bezpłatny. Przewidziane są przerwy kawowe.

Do zaproszenia dołączamy Kartę Zgłoszenia. Program wyślemy na podany w zgłoszeniu e-mail.

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc proszę o zgłoszenia maksymalnie 2 przedstawicieli
jednej instytucji.

Karty zgłoszeń proszę odsyłać w wersji elektronicznej na adres: mdk@reda.pl
w temacie maila wpisując: “FORUM 2 ZGŁOSZENIE – Imię i nazwisko”.
W razie pytań prosimy o kontakt mailowy: mdk@reda.pl.

KARTA ZGŁOSZENIA (.pdf) | KARTA ZGŁOSZENIA (.doc)

Wydarzenie na facebooku: https://www.facebook.com/events/1222109474573101/

Organizatorzy II Forum Małej Kultury zapraszają do udziału.

Skip to content