ekoreda-plakat-920.png

GRA MIEJSKA „EKO-REDA”

29 MAJA 2016 | GODZINA 11:30 | FABRYKA KULTURY / REDA | WSTĘP WOLNY

29 MAJA 2016 | GODZINA 11:30 | FABRYKA KULTURY / REDA | WSTĘP WOLNY

 

GRA MIEJSKA „EKO-REDA”!

„Król Wysypiska chce uczynić z ziemi wielkie składowisko kosmicznych odpadów.
Podpisał już kontrakty z wieloma firmami trans-galaktycznymi. Pierwsze śmiecio-barki
i kosmiczne krążowniki odpadowe mają tutaj dotrzeć za 3 dni.

Król Wysypiska umieścił nadajnik kosmicznego GPS naprowadzającego Kosmo-Śmieciary
na naszą ukochaną planetę. Stworzył też mapę tych punktów. Musicie znać ich położenie,
aby móc je wyłączyć.

Dzieci jak super eko-bohaterzy muszą zdobyć kod dezaktywujący nadajnik i miejsca
z nadajnikami. Części kodu zdobywają na kolejnych stacjach. Zostają one wpisywane
do kosmicznego nadajnika.
Po wpisaniu ostatniej części następuje dezaktywacja nadajnika i Ziemia zostaje uratowana”.

CZAS I MIEJSCE:
Gra Miejska odbędzie się 29 maja 2016 roku w godzinach 11:30-16:30, na terenie Redy.
Gala rozdania nagród rozpocznie się o godzinie 17:00 w Fabryce Kultury (ul. Łąkowa 59A).

ZAPISY:
Zapisy trwają od 11:30 do 14:30 w budynku FABRYKI KULTURY przy ulicy Łąkowej 59A.
W dowolnym momencie, w tych godzinach, drużyny będą mogły rozpocząć przygodę!

DLA KOGO JEST GRA MIEJSKA?
Dla każdego od 0 do 101 lat. Zadania dostosowane są zarówno do osób bardzo młodych,
jak i nieco starszych. W każdej drużynie, składającej się z od 2 do 6 uczestników, przynajmniej jedna osoba musi mieć ukończone 18 lat. Zalecamy przygotować się na każdą pogodę,
ubrać wygodne buty i zabrać ze sobą prowiant. W trakcie gry będzie trzeba pokonać
około 5 kilometrów i nie powinno to zająć więcej niż 2 godzin.

PRZYGOTOWANIA:
Aby zgłosić się na Grę Miejską wystarczą drużyny od 2 do 6 osób. W grze weźmie udział do 30 ekip, które staną przed wieloma zadaniami. Ta drużyna, która szybciej przejdzie wyznaczoną trasę i lepiej wykona zadania, zostanie zwycięzcą.
ZGŁOSZENIA PRZYJMUJEMY W FABRYCE KULTURY OD GODZINY 11:30 DO GODZINY 14:30. 

 

 

REGULAMIN GRY MIEJSKIEJ “EKO-REDA”

 

1. Udział w Grze Miejskiej jest darmowy.

 

2. Rejestracji w Grze dokonuje się poprzez rejestrację osobistą w dniu Gry w FABRYCE KULTURY w Redzie od godziny 11:30 do 14:30. Jest to niezbędny warunek uczestnictwa w grze i jest możliwy, aż do wyczerpania łącznego limitu 30 drużyn (180 uczestników Gry). Koordynatorzy zastrzegają sobie możliwość zmiany liczby Graczy podczas trwania Gry.

 

3. Każda zarejestrowana drużyna otrzymuje jedną Kartę Gry, która ją identyfikuje. Osobami uprawnionymi do nanoszenia zmian długopisem na Karcie Gry są: przypisany Karcie Kapitan Zespołu oraz Organizatorzy. 

 

4. Niezgłoszenie się na start Gry jest traktowane równoważnie z rezygnacją z udziału w Grze.

 

5. Gracz wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych i udostępnia je w celu przeprowadzenia Gry.

 

6. Gracz przystępując do Gry bierze na siebie pełną odpowiedzialność prawno-cywilną na cały czas trwania Gry. Odpowiedzialność obejmuje przede wszystkim szkody poniesione przez Gracza.

 

7. Gracz w trakcie Gry ma obowiązek postępować zgodnie z Zasadami Gry oraz Regulaminem Gry pod groźbą wykluczenia z Gry w przypadku postępowania niezgodnego.

 

8. Gracze zostaną podzieleni na Drużyny. Minimalna liczba członków drużyny to 2 osoby. Maksymalna 6 (włączając w to Kapitana, który musi być osobą dorosłą).

 

9. Gracze będą poruszać się od stacji do stacji. Na stacjach przebywają Strażnicy – osoby, które dają zadania i oceniają jego wykonanie. Strażnik jest nietykalny oraz jego decyzje są ostateczne.

 

10. Zadaniem Graczy jest jak najszybsze dotarcie do dziesiątego etapu Gry i zakończenie go przed innymi Graczami poprzez poprawne wykonanie zadania etapu dziesiątego.

 

11. Warunkiem przechodzenia do kolejnych etapów Gry jest poprawne rozwiązywanie zadań przygotowanych przez Organizatorów Gry, uzyskiwanie w wyniku rozwiązywania zadań poprawnych haseł i przedstawianie ich odpowiednim, wskazanym w Karcie Gry osobom, które po zweryfikowaniu poprawności hasła przekazują Kartę Gry kolejnego etapu Gry.

 

12. Po terenie Gry można poruszać się wyłącznie pieszo i toczy się w normalnym ruchu miejskim i Gracze są zobowiązani do zachowania szczególnej ostrożności. Organizator nie zapewnia opieki medycznej dla osób uczestniczących w Grze.

 

13. Nie wchodzimy do budynków, tym bardziej do kościołów. Wszystkie stacje (poza tą w FK) obsługiwane są przez Strażników znajdujących się na zewnątrz.

 

14. Na stacjach Gry Miejskiej obowiązuje kolejka. Drużyna, która dotrze wcześniej – pierwsza wykonuje zadanie. Ostateczna decyzja o kolejności należy do Strażnika.

 

15. Za wykonanie poprawnie zadania na każdej stacji Drużyna otrzymuje nagrodę oraz wskazówki dojścia do następnej stacji.

 

16. Obowiązuje zasada No-Touch – członkowie Drużyn przeciwnych nie mogą się dotykać ani sobie przeszkadzać.

 

17. Osoby będące pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających nie mogą wziąć udziału w Grze Miejskiej.

 

18. Osoby niepełnoletnie muszą przyjść z dorosłym opiekunem.

Skip to content