gorniczelaboratorium.jpg

Górnicze Laboratorium

Dla dzieci z przedszkoli i szkół podstawowych

Zapraszamy 7 grudnia (poniedziałek) co godzinę od godziny 10:00 do 14:00 na Górnicze Laboratorium!

Górnicy naftowi opowiedzą o swoim fachu, zaprezentują swoje narzędzia oraz przeprowadzą fachowe pokazy.

Całość poprowadzi Jacek Słowakiewicz – przedstawiciel  PGNiG, kierownik Kopalni Ropy Naftowej i Gazu Ziemnego w Żarnowcu.
Jedna z prezentacji będzie dotyczyć powstania złóż ropy naftowej, gazu ziemnego i gazu łupkowego. Uczestnicy aktywnie będą brali udział w pokazach. Poprzez doświadczenia sprawdzali gęstość ropy naftowej, jej palność, porównywali właściwości nośników surowców ropopochodnych do wydobywania konwencjonalnego i niekonwencjonalnego.

Skip to content