PLAKATOWANIE

Zgodnie z Uchwałą Nr XXVIII/299/2017 Rady Miejskiej w Redzie w sprawie Regulaminu umieszczania materiałów informacyjnych na słupach i tablicach ogłoszeniowych stanowiących własność Gminy Miasto Reda wyłączność plakatowania stoi po stronie Fabryki Kultury w Redzie, będącym ich administratorem.


W SPRAWIE UMIESZCZENIA PLAKATÓW NA SŁUPACH MIEJSKICH PROSIMY O KONTAKT:


CENNIK PLAKATOWANIA SŁUPÓW MIEJSKICH:
sprawdź lokalizację słupów /

CAŁY SŁUP 250 PLN
1 OBRĘCZ 86 PLN

1 SZTUKA:
B1 / B2 / A0 / A1 12 PLN
A2 / 7 PLN

tutaj znajdziesz wymiary /


TREŚĆ UCHWAŁY + LISTA LOKALIZACJI SŁUPÓW:

  1. Uchwała nr XXVIII/299/2017 Rady Miejskiej w Redzie z dn. 29 marca 2017r. w sprawie Regulaminu umieszczania materiałów informacyjnych na słupach i tablicach ogłoszeniowych stanowiących własność Gminy Miasto Reda (.pdf)

KODEKS WYKROCZEŃ

Art. 63a. § 1. Kto umieszcza w miejscu publicznym do tego nieprzeznaczonym ogłoszenie, plakat, afisz, apel, ulotkę, napis lub rysunek albo wystawia je na widok publiczny w innym miejscu bez zgody zarządzającego tym miejscem, podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny.

§ 2. W razie popełnienia wykroczenia można orzec przepadek przedmiotów stanowiących przedmiot wykroczenia oraz nawiązkę w wysokości do 1 500 złotych lub obowiązek przywrócenia do stanu poprzedniego.