Wynajem i plakatowanie

INFORMACJE / REZERWACJA:
tel. +48 58 736 28 28
kom. +48 885 787 001
fax +48 58 678 31 67
e-mail: mdk@reda.pl

1. PLAKATOWANIE SŁUPÓW MIEJSKICH:
/ sprawdź lokalizację słupów /

CAŁY SŁUP 250 PLN
1 OBRĘCZ 86 PLN

1 SZTUKA:
B1 / B2 / A0 / A1 12 PLN
A2 / 7 PLN

tutaj znajdziesz wymiary /

2. WYNAJEM POMIESZCZEŃ:

SALA NA 15 MIEJSC
50 złotych / 1 godzina

każda kolejna godzina 50 złotych

SALA NA 140 MIEJSC
150 złotych / 2 godziny

każda kolejna godzina 100 złotych
/ dysponujemy 25 stołami konferencyjnymi /
/ dodatkowa opcja – wynajem projektora /

WYNAJEM PROJEKTORA
50 złotych / 1 godzina

każda kolejna godzina 50 złotych

*wszystkie podane ceny są kwotami brutto

 

Osoby rozklejące plakaty/ulotki samowolnie na redzkich słupach informujemy, iż Kodeks Wykroczeń stanowi:

Art. 63a. § 1. Kto umieszcza w miejscu publicznym do tego nieprzeznaczonym ogłoszenie, plakat, afisz, apel, ulotkę, napis lub rysunek albo wystawia je na widok publiczny w innym miejscu bez zgody zarządzającego tym miejscem, podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny.

§ 2. W razie popełnienia wykroczenia można orzec przepadek przedmiotów stanowiących przedmiot wykroczenia oraz nawiązkę w wysokości do 1 500 złotych lub obowiązek przywrócenia do stanu poprzedniego.