Usługi

Wynajem i plakatowanie

INFORMACJE / REZERWACJA:
tel. +48 58 736 28 28
kom. +48 885 873 000
e-mail: biuro@fabrykakultury.pl

Fabryka Kultury w Redzie
ul. Łąkowa 59A
84-240 Reda

NIP: 588 240 11 74
Regon: 221961040

1. PLAKATOWANIE SŁUPÓW MIEJSKICH:

sprawdź lokalizację słupów /

CAŁY SŁUP: 250 PLN
1 OBRĘCZ: 86 PLN

1 SZTUKA:
FORMAT B1/B2/A0/A1: 12 PLN
FORMAT A2: 7 PLN
tutaj znajdziesz wymiary /

*wszystkie podane ceny są kwotami brutto

2. WYNAJEM POMIESZCZEŃ:

SALA NA 40 MIEJSC: 150 złotych / 1 godzinę

SALA NA 200 MIEJSC: 250 złotych / 1 godzinę
/ dysponujemy stołami konferencyjnymi i krzesłami /
/ dodatkowe opcje (technika sceny) – po wcześniejszym uzgodnieniu /

*wszystkie podane ceny są kwotami brutto

3. OPŁATA ZA ZAJĘCIA:

Opłata za zajęcia możliwa jest poprzez dokonanie przelewu na Nasze konto bankowe:

Fabryka Kultury w Redzie – 83 1160 2202 0000 0002 5333 8963

W tytule przelewu prosimy o wpisanie:

  • w przypadku zajęć co tygodniowych: IMIĘ I NAZWISKO, NAZWA ZAJĘĆ, MIESIĄC;
  • w przypadku zajęć z ceramiki: IMIĘ I NAZWISKO, CERAMIKA DOROŚLI/DZIECI, DATA ZAJĘĆ

Osoby rozklejające plakaty/ulotki samowolnie na redzkich słupach informujemy, iż Kodeks Wykroczeń stanowi:

Art. 63a. § 1. Kto umieszcza w miejscu publicznym do tego nieprzeznaczonym ogłoszenie, plakat, afisz, apel, ulotkę, napis lub rysunek albo wystawia je na widok publiczny w innym miejscu bez zgody zarządzającego tym miejscem, podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny.

§ 2. W razie popełnienia wykroczenia można orzec przepadek przedmiotów stanowiących przedmiot wykroczenia oraz nawiązkę w wysokości do 1 500 złotych lub obowiązek przywrócenia do stanu poprzedniego.