FUTU-REDA

—–>- PRZEDŁUŻAMY KONKURS DO 17 LISTOPADA 2017 !!!! <—————- o terminie rozstrzygnięcia będziemy informować! ———–

REGULAMIN + KARTA ZGŁOSZENIA PDF

REGULAMIN KONKURSU GRAFICZNEGO FUTU-REDA

ORGANIZATOR: MIEJSKI DOM KULTURY W REDZIE

Konkurs jest realizowany w ramach Projektu „50 twarzy Redy”, który jest dofinansowany
ze środków Muzeum Historii Polski w programie „Patriotyzm Jutra”.

ZAŁOŻENIA

FUTU-REDA TO KONKURS NA GRAFICZNE PRZEDSTAWIENIE FUTURYSTYCZNEJ WIZJI REDY.
JAK WEDŁUG CIEBIE BĘDZIE WYGLĄDAĆ REDA ZA 50 LAT?

FORMA PREZENTACJI PRACY KONKURSOWEJ

Prace muszą być wykonane w formacie A3, na sztywnym papierze/wydruku (minimum 160 g/m2).

Do konkursu kwalifikują się prace jednowymiarowe.
Technika dowolna (grafika komputerowa, malarstwo, rysunek, tusz, pisak, linoryt, sitodruk, monotypia itp.). Prosimy nie zwijać prac w rulon.

Jeśli praca będzie posiadać orientację poziomą/pionową prosimy o oznaczenie jej na odwrocie pracy. Prace konkursowe należy podpisać imieniem i nazwiskiem na odwrocie.

OCENA PRAC

Oceniane będzie kreatywne i innowacyjne podejście do założeń konkursu oraz nowatorskie pomysły. Ciekawe wykorzystanie technik graficznych. Estetyka wykonania prac.
Oceniane będą tylko prace wykonane indywidualnie.

KATEGORIE I UCZESTNICY

Uczniowie klas I-IV

Uczniowie klas V-VIII + Oddziały gimnazjalne

Uczniowie liceum

Dorośli

Uczestnikiem może zostać osoba zamieszkująca w Redzie*,
*oraz uczniowie redzkich szkół, nie zamieszkujący Redy. 

Jeden uczestnik może zgłosić maksymalnie 1 pracę.

TERMIN NADSYŁANIA PRAC

13 października 2017

Prace wraz z kartą zgłoszenia prosimy składać osobiście lub pocztą na adres:

Miejski Dom Kultury w Redzie

ul. Łąkowa 59 A, 84-240 Reda

OGŁOSZENIE WYNIKÓW

Na stronie internetowej organizatora www.mdk.reda.pl

Wyniki pojawią się do tygodnia od zakończenia konkursu.
Osoby nagrodzone zostaną poinformowane o tym fakcie telefonicznie i mailowo.

NAGRODY

W konkursie przewidziano nagrody rzeczowe.

WERNISAŻ POKONKURSOWY

Odbędzie się w Fabryce Kultury (ul. Łąkowa 59A, Reda)

27 października 2017 o godzinie 18:00.

INNE

Organizator ma prawo wykorzystać prace w całości lub we fragmentach
w ramach promocji konkursu na swoich stronach internetowych oraz w mediach.