Cassubia Visuales – WYNIKI

VI edycja konkursu „Cassubia Visueales” rozstrzygnięta!

Kolejna edycja konkursu „Cassubia Visuales” rozstrzygnięta!
Znamy tegorocznych laureatów:

  • I MIEJSCE: ANNA KAMYCKA
  • II MIEJSCE: AGATA DZIĘGIELOWSKA
  • III MIEJSCE: IWONA FERT
  • WYRÓŻNIENIE: KLAUDIA CISEK
  • WYRÓŻNIENIE: KATARZYNA STROMSKA
  • WYRÓŻNIENIE: MIRON MOSUREK
  • WYRÓŻNIENIE: ALICJA SZPAKOWSKA

Uzasadnienie werdyktu jury:

W tegorocznej VI edycji konkursu „Cassubia Visuales” wzięło udział 45 uczestników, nadsyłając łącznie 73 prace.

Jak co roku uczestnicy konkursu zmierzyli się z tradycyjną formą wzornictwa haftu kaszubskiego i starali mu się nadać – swoją, nową, oryginalną interpretację. Nie jest to łatwe zadanie, bowiem haft kaszubski to zjawisko niejednorodne i złożone. Istnieje prawie 10 jego szkół, różniących się od siebie (mniej lub bardziej) kolorystyką i wzornictwem – łączy je jednak wspólna koncepcja estetyczna odwołująca się harmonii klasycznych norm.
Jak pokazały wcześniejsze edycje, podobnie ostatni konkurs prezentuje wielowymiarowe spojrzenie uczestników na zagadnienie związane z pojęciem haftu kaszubskiego jako wzoru, znaku, symbolu regionalnego. Jury starało się swoim wyborem, zaprezentować cały wachlarz i różnorodność wizji artystycznych uczestników konkursu.
W tegorocznej edycji zostały nagrodzone prace:

Wyróżnienie dla pracy Katarzyny Stromskiej za oryginalne potraktowanie tematu przetworzenia wzoru w formie kolażu, deformacji, estetycznej kontestacji – bowiem haft kojarzy nam się z estetycznością, schludnością – tutaj dokonano odwrócenia ról. To także odwołanie się do współczesnej popkultury poprzez ukazanie „skrawków” otaczającej nas rzeczywistości.

Wyróżnienie dla Klaudii Cisek, Praca została wykonana techniką fontu – o układzie centralnym i symetrycznym. Nawiązuje bezpośrednio do formy drzewa życia, bardzo popularnego motywu w sztuce ludowej, a także w kompozycjach haftu kaszubskiego. Tu wzór został przetworzony za pomocą linearnych oraz geometrycznych układów tworzących spójną, także pod względem kolorystycznym (nawiązanie do szkoły żukowskiej) hafciarską mozaikę.

Wyróżnienie dla Mirona Mosurek za cykl prac wykonanych tradycyjną (nie cyfrową), odręczną techniką graficzną, za malarskie, impresjonistyczne przetworzenie wzornictwa kaszubskiego za pomocą subtelnej, monochromatycznej palety barw. Strukturalność tego cyklu przywołuje na myśl wrażenie – przemijalności materii.

Wyróżnienie dla kompozycji Alicji Szpakowskiej ,której koncepcja nawiązuje do kodu QR – (Quick Response, szybka odpowiedź). Autor ciekawie zinterpretował i zaadoptował formę wizualną QR. Nadał jej nową jakość znaczeniową i kompozycyjną poprzez geometryczną skubizowaną stylizację wzorów haftu kaszubskiego – tu zredukowaną do podstawowych figur geometrycznych. Pracę, w swojej semiotyce, odczytać można także jako „kod kulturowy” – jakim haft kaszubski stał się na przestrzeni czasu.

III miejsce dla Iwony Fert. za czytelną, klarowną i klasyczną w swoim duchu, transpozycję haftu kaszubskiego. Praca także odwołuje się, w swojej koncepcji kolorystycznej, do symboliki barw flagi kaszubskiej. Kompozycja płynnie łączy stylistykę współczesnej sztuki wizualnej z tradycyjną formą haftu tworząc spójną, jednorodną całość.

II Miejsce dla Agaty Dzięgielowskiej za twórczą, oszczędną w środkach wyrazu stylizację elementu, znanego w repertuarze form szkoły wejherowskiej, jako motyw róży ( także zwany pąkiem róży). Praca składa się z 2 kompozycji stanowiących logiczny, analityczny proces redukcji i syntezy wzoru do prostej, geometrycznej formy i przedefiniowanie tego motywu w kategoriach znaku – piktogramu – logotypu

I Miejsce dla Anny Kamyckiej. Praca wykonana została w technice imitującej efekt 3D o diagonalnym układzie wzoru. Źródłem inspiracji dla tej adaptacji był zapewne haft czepcowy (zw. również złotogłowiem) tradycyjnie wyszywany złotymi lub srebrnymi nićmi na aksamicie. Autor posłużył się jego reliefową, „trójwymiarową” formą i dokonał jego przetworzenia, wdzianego jakby „pod mikroskopem”, „molekularnie”. To oryginalne, „laboratoryjne” przeformatowanie spojrzenia na teksturę, konstrukcję i morfologię wzoru haftu kaszubskiego.

Organizatorzy konkursu dziękują za udział wszystkim uczestnikom tegorocznej edycji Cassubia Visuales. Jesteśmy wdzięczni za twórcze i kulturotwórcze Państwa działania na rzecz nowego, progresywnego spojrzenia na tradycyjne wzornictwo haftu kaszubskiego w duchu szeroko pojmowanego etnodesignu.

Skip to content