Cassubia Visuales roztrzygnięta!

Rozstrzygnęliśmy konkurs na artystyczny plakat

W tegorocznej edycji konkursu  nadesłano prawie 100 prac, z kraju i oraz zza granicy (Wielka Brytania, Zjednoczone Emiraty Arabskie) – to więcej niż w latach ubiegłych.

W porównaniu z wcześniejszymi edycjami można dostrzec większą tendencje do skupiania się nad twórczym przeobrażeniem tradycyjnego wzornictwa kaszubskiego i pokazania go w nowej, oryginalnej stylizacji. Dla wielu uczestników, konkurs staje się okazją do „zabawy” a może i także refleksji nad tradycyjnym wzornictwem kaszubskim, głębszej analizy regionalnych treści.

I nagroda została przyznana Michałowi Łąckiemu za twórczą,  „modernistyczną”, oszczędną w środkach wyrazu, stylizację motywu haftu – nawiązującą do wzoru owocu granatu.  Kontrastowa – żółto – czarna kolorystyka, nawiązuje do barw flagi kaszubskiej. Haft został sprowadzony do prostej formy – logotypu – znaku – symbolu.

Karolinie Dobies przyznano II nagrodę za pracę, gdzie haft kaszubski potraktowano „biżuteryjnie”. Pracę można uznać za metaforę haftu, jako „klejnotu Kaszub”. Ta graficzna stylizacja przeciwstawia miękkość faktury nici z twardą i połyskliwą strukturą metalu. Ciekawa „zabawa” zarówno formą jak i treścią.

III nagroda przypadła Aleksandrze Żak za pracę łączącą tradycję z nowoczesnością. Jest w pewnym sensie ogniwem spajającym wyrafinowane układy tradycyjnego wzornictwa ze współczesnym wzornictwem, poprzez przetworzenie motywów w skubizowaną i „strukturalną” formę.  

Wyróżnione prace to kolejno plakat Katarzyny Stefanek odwołujący się do motywu kosza z kwiatami, obecnego w hafcie, a dawniej w  malarstwie ludowym na skrzyniach posagowych. Tu pokazany w odważnym zestawieniu kolorystycznym. Posiada oryginalną stylizację, a także ciekawą narrację – podlewania kwiatów jako „zasilania tradycji”. Można rozumieć także w kontekście eko.   

Praca Joanny Kołodziej to ukłon stronę w tradycji „polskiej sztuki plakatu”, motyw haftu potraktowany malarsko- impresjonistycznie, dynamicznie. Ludowość pokazana z przekąsem i dowcipem, a haft jest tutaj swoistym motywem, spajającym całą etniczność kaszubską.

Praca Agaty Klebba, mimo drobnych mankamentów kompozycyjnych jest także dziełem, o dużym potencjale twórczym, ciekawym pomysłem odwołującym się do konstrukcyjnej, schematycznej, strukturalnej formy wzornictwa kaszubskiego.

Jury:

Przewodnicząca: Benita Ropela-Grzenkowicz, Karol Formela, Dorota Dobrzyńska

Ze względu na przebudowę obiektu wernisaż oraz wystawa pokonkursowa nie odbędzie w miesiącu grudniu. Prawdopodobnie już w styczniu, nagrodzone prace będzie można oglądać Miejskiej Bibliotece Publicznej w Redzie, następnie w Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie.

Skip to content